ĐIỀU KIỆN THAM GIA


Học viên hoàn thành tốt khóa P2 Tối thiểu 50h~70h bay. Nộp đơn đăng kư tham gia và các thủ tục theo mẫu.

 

ĐỊA ĐIỂM LUYỆN TẬP

Sân bay RC (Q2, TP.HCM) - Tập trên sông Sài G̣n; Hồ Trị An (Biên Hoà) - Dùng hệ thống Towing trên cano;


 

 

KHÓA HỌC DÙ LƯỢN BIỂU DIỄN

  1. Lư Thuyết

  2. Kỹ năng bay Towing

  3. Kỹ thuật căn bản chuẩn bị cho Acro

  4. Các kỹ thuật Acro

 

Liên hệ: info@mkparagliding.com

Tel : 098 321 5 789 - 0903 92 77 17