ĐIỀU KIỆN THAM GIA


Học viên đảm bảo sức khỏe tối thiểu, không có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao. Nộp đơn đăng kư tham gia và các thủ tục theo mẫu.

 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC


Trở thành phi công dù lượn

Sơ cấp - P1. Tự thực hiện các chuyến bay cơ bản (dưới sự giám sát của Huấn luyện viên)

 

 

TRANG BỊ CHO HỌC VIÊN


Tài liệu (Sách, DVD), giáo tŕnh tóm tắt & Logbook;

Dù tập, dù bay;

Bộ đàm.

 

 

CÁ NHÂN TỰ TRANG BỊ


Nón bảo hộ, nón che năng, kinh mát (nhựa), áo dài tay, quân dài, giày thể thao (cao cổ), găng tay, ...

 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM


Thời gian:

4 ngày, kéo dài 2 - 3 tuần tuỳ theo thời tiết.

 

Địa điểm:

Tập mặt đất tại Q2 (2 ngày);

Tập bay tại Ḥn Hồng-B́nh Thuận (2 - 4 ngày).

 

KHÓA HỌC CĂN BẢN:

DÙ LƯỢN SƠ CẤP - P1   &   TẬP SỰ - P2 


Phần 1: Lư thuyết    (4 giờ)

1. Giới thiệu tổng quát môn dù lượn.

2. Trang thiết bị dù lượn & nguyên lư bay cơ bản.

3. Đánh giá điều kiện thời tiết & địa h́nh bay.

4. Nguyên tắc bay & giao thông.

5. Yêu cầu an toàn bay.

 


 

Phần 2: Thực hành kỹ năng mặt đất   (8 giờ)

6.Cách xác định hướng & tốc độ gió.

7.Chuẩn bị và kiểm tra thiết bị trước khi bay: Cánh dù (wing), Yên ngồi (harness), Mũ bảo hộ, bộ đàm...

8.Cách bơm cánh dù, kiểm tra dây.

9.Kỹ năng khống chế cánh dù và chạy cất cánh.

10.Gấp dù & bảo quản.

11.Hiệu lệnh và giao tiếp khi bay.

12.Thiết bị mô phỏng (Simulator) điều khiển hướng bay, kỹ năng bay cặp vách (Ridge Soaring), xử lư t́nh huốn khi bay (lắc lư, đu đưa,…) hoặc gặp bất trắc (quăng dù dự pḥng).

13.Tiếp đất khẩn cấp - Tiếp đất dù nhảy (PLF).

 


Phần 3: Bay Airborne - 10m   (1 gnày)

14.Trách nhiệm và giới hạn của Học viên bay dưới sự điều khiển.

15.Cất cánh khỏi mặt đất, làm quen với độ cao, giữ hướng bay và tiếp đất an toàn đúng tư thế.

 

 * Có thể được kéo dù (Towing) khi thời tiết phù hợp.

 


Phần 4: Bay lượn - trên 100m    (1 - 2 ngày)

16.Bay chuyến 1: Bay thẳng duy tŕ tốc độ và hướng bay.

17.Bay chuyến 2: Thay đổi hướng bay dưới sự điều khiển.

18.Bay chuyến 3: Hoàn thành chuyến bay đơn giản và duy tŕ được độ cao, kỹ năng bay cặp vách (Ridge Soaring).

 

* Học viên có thể đạt nhiều thời gian bay tuỳ thuộc thời tiết và kỹ năng từng người.

 


Phần 5: Đánh giá tổng kết khoá học   (1 ngày)

   19.Kiểm tra viết.

   20.Đánh giá tổng kết khoá học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản để bay an toàn trong điều kiện giới hạn phù hợp.

 


Liên hệ: info@mkparagliding.com

Trụ sở: 440/77 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, tp HCM

Tel : 098 321 5 789 - 0903 92 77 17

Design by LeHoang Bach

Update by Hong Manh Cuong  02.2009