D LƯỢN - WINGS

*MKPG Co.,Ltd l nh phn phối chnh thức sản phẩm của Sungliders v Ozone glider & power tại Việt Nam.

YN NGỒI - HARNESS

D DỰ PHNG - RESERVE PARACHUTE

THIẾT BỊ HỖ TRỢ BAY- INSTRUMENT

GIO TRNH - BOOK - DVD

 

 D lượn - Wings

Contact World Sungliders

 info@mkparagliding.com

mkpgvietnam@yahoo.com

 

  Trụ sở: 440/77 Nguyễn Kiệm, Ph Nhuận, tp HCM

   Tel : 098 321 5 789 - 0903 92 77 17

Designed by Le Hoang Bach

7-2006