[2008.10.25] Powered Paragliding in Thailand:
[2008.10.18] Hn Hồng
[2008.09.02] Ngy lễ lớn - Quốc Khnh
[2008.05] Xun 2008 - Hn Hồng MKPG & HNPG (30.04 - 04.05.2008)
[2008.01] Cuối năm Đinh Hợi (12 &13.01.2008)
[2007.12] Towing tại sn bay Bin Ho (02.12.2007)
[2007.09] Lớp d lượn căn bản kho 8: (K8.P1-09.2007)
[2007.09] Ni cha T C
[2007.09] Hn Hồng, Quốc khnh 02.09.2007
[2007.08] Sinh hoạt bay lượn Hn Hồng 25&26.08.2007
[2007.07] Lớp d lượn căn bản kho 7: (K7.P1-07.2007)
[2007.05] Lớp d lượn căn bản kha 6: (K6.P1-05.2007)
[2007.04] Q2-TP.HCM Bay d lượn bằng hệ thống ko - Towing
[2007.03]Hn Hồng Training P1
[2007.03] Hn Hồng Xun 2007
[2007.02] H Nội Xun 2007
[2006.12] Đ lạt Christmas 2006
[2006.11] Đ lạt ma Đng 2006
[2006.09] Kha học d lượn P1 tai Hn Hồng
[2006.09] Bay d lượn nhn dịp Quốc Khnh tại Hn Hồng - Ho Thắng - Bắc Bnh - Bnh Thuận
Festival Paragliding ICARE - FRANCE
[2006.07] Khảo st Ni TC - Hm Thuận Nam - Bnh Thuận
[2006.05] Ma bay d lượn tại Hn Hồng - Ho Thắng - Bắc Bnh - Bnh Thuận.
[2006.06.10] Lễ ra mắt Cu Lạc Bộ Hng Khng Pha Nam - Sư đon 370 (Sn bay Tn Sơn Nhất)
[2005.08.14] Chuyến đi khảo st v bay ni GiangCo - Hm Tn - Bnh Thuận
[2004.03.31] Chuyến bay tại Langbiang - Đ Lạt. Khảo st vng ni rừng Thuỷ điện Đa Mi

[2004.05]   Khảo st v bay chuyến đầu tin tại Ni Dinh - B Rịa Vũng Tu

[2003.02] Lịch sử pht triển d lượn Việt Nam.

 

Bay d lượn nhn dịp Quốc Khnh tại Hn Hồng 02.09.2006

Photos : L Thy Nhi

Lin hệ: info@mkparagliding.com

Tel : 098 321 5 789 - 0903 92 77 17