Sinh hoạt bay d lượn bằng hệ thống ko d lượn _ Paragliding Towing trong hai ngy 31/3 & 01/04:

Thử nghiệm thnh cng hệ thống ko d lượn: